Velika Nagrada Singapura

Ime staze: Marina Bej

Mesto: Singapur

Drzava: Singapur

Datum: 20-09-2015

Krugova: 61

Duzina staze: 5.065

Ukupna duzina staze: 308.828

Rekord staze: 1:48.574 - S. Fetel (2013)

Marina Bej